Inc.

Netflix

Trong hai đến ba thập kỷ qua, trải nghiệm xem truyền hình đã được cách mạng hóa bởi dịch vụ truyền thông OTT (hàng đầu) và nó vẫn đang được chuyển đổi từng ngày. Không có nhiều sự cạnh tranh giữa các nền tảng OTT cách đây vài năm, nhưng ngày nay nó đã trở […]