Giải trí

Hago

Hago là một kênh trò chơi nhiều người chơi chặt chẽ trên nền tảng truyền thông xã hội, nơi hàng nghìn người gặp gỡ và nói về ước mơ, mong muốn hoặc bước đi tiếp theo của họ trong Ludo King. Theo khái niệm, Hago được tạo ra để gắn kết mọi người lại với […]

Minecraft

Trò chơi mô phỏng hành động đóng gói là thể loại được chấp nhận nhất bởi số lượng người trả tiền cao nhất. Hình ảnh nâng cao, tăng adrenaline, hiệu ứng đặc biệt và khám phá là một vài lý do đằng sau sự phổ biến của nó. Một trong những trò chơi mạo hiểm […]